δημιουργικο εργαστηριο plastictwist

Στα πλαίσια της εκδήλωσης ΑΠΘ στην πόλη 2018

PlasticTwist Workshop

Κυριακή 7 Οκτωβριου 2018

Η ερευνητική ομάδα OSWINDS του εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Παγκόσμιου Ιστού και Δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, σας προσκαλούν στο δημιουργικό εργαστήριο «PlasticTwist» που συνδιοργανώνουν στα πλαίσια της εκδήλωσης «ΑΠΘ στην πόλη 2018», την Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018 από τις 10:00 μέχρι τις 14:00 στην πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη. Το θέμα του εργαστηρίου αφορά στην ανάδειξη καινοτόμων λύσεων με τη δημιουργική αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής για την επαναχρησιμοποίηση πλαστικών απορριμμάτων με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας και την βιώσιμη καινοτομία μέσω της απόδοσης αξίας στα πλαστικά μιας χρήσης.

Img

Δραστηριoτητες

Επίδειξη λειτουργιών της πλατφόρμας PlasticTwist.

Παρουσίαση της δράσης της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στα πλαίσια της εκστρατείας εθελοντικών καθαρισμών ακτών, βυθού και φυσικών περιοχών 'Καθαρίστε τη Μεσόγειο 2018' η οποία και αποτελεί μέρος της προσπάθειας διάδοσης στην Ελλάδα του ευρωπαϊκού έργου PlasticTwist.

Επισκόπηση και παρουσίαση της πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας PlasticTwist, που αναπτύσσει η ερευνητική ομάδα OSWINDS σε συνεργασία με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και άλλους 7 εταίρους Ευρωπαϊκών χωρών, για την ένταξη των πλαστικών απορριμμάτων στην κυκλική οικονομία, ως μια αξιακή οντότητα.

Παρουσιάσεις και συζητήσεις για το πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής και ειδικότερα οι αλυσίδες ενοτήτων συναλλαγών (blockchains), τα κοινωνικά μέσα (social media) και τα ψηφιακά παίγνια (gamification) μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου οικολογικού προβλήματος λόγω της αλόγιστης χρήσης και απόρριψης πλαστικών στο περιβάλλον.

Επίδειξη κατασκευής καθημερινών χρηστικών αντικειμένων και διακοσμητικών από κοινά απορρίμματα (όπως τα πλαστικά καπάκια μπουκαλιών).

Αξιολόγηση από το κοινό του μέρους της πλατφόρμας PlasticTwist που αφορά στον πληθοπορισμού με αναμνηστικό δώρο για τους συμμετέχοντες.